1. س محمدی , محسن کاهانی , Distributed Learning Content Management System , 2 nd E-learning Conference, Tehran , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محسن کاهانی , e-Learning and Mathematics , 7 th Conference on Mathematic Teaching , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. ا رجبی , محسن کاهانی , Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks , 9rd CSI Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. مسعود ستوده فر , محسن کاهانی , Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection , 9rd CSI Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. ا اسکندریان , محسن کاهانی , Web-based distance Learning , Kish Electronic City Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. محسن کاهانی , Using Attacks Ontology in Distributed Intrusion Detection System , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , Evaluating e-Readiness of Ferdowsi University of Mashhad Faculties Based on Information Access , Third Information and Knowledge Technology conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمد کاظم اکبری , Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) , Third Information and Knowledge Technology conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. تکتم تقوی رضوی زا ده , عباس قائمی بافقی , محسن کاهانی , An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet , 12th International CSI Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. منصوره جلال یزدی , محسن کاهانی , Semantic Grid Resource Management for Mobile eLearning (in Persian) , 12th International CSI Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. بهشید بهکمال , محمد کاظم اکبری , محسن کاهانی , A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective , 12th International CSI Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. تکتم تقوی رضوی زا ده , محسن کاهانی , عباس قائمی بافقی , A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. وحید سلمانی , محمود نقیب زاده , محسن کاهانی , Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference , International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. بهشید بهکمال , محمد کاظم اکبری , محسن کاهانی , A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce , INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. فائزه انسان , محسن کاهانی , ابراهیم باقری , Web Service Composition based on Agent Societies and Ontological Concepts , 4th IEEE International Conference on Computational Cybernetics , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. مرتضی خادمی درح , F. Paolini , محسن کاهانی , Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm , ATNAC\\\'95 Conference Proceeding , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , Inexact Persian Phrase Matching , 4th National Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. محسن کاهانی , Using Information Technology for providing Student Facilities , Ferdows Regional Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. محسن کاهانی , Design and Implementation of a Web-based Data Warehouse , Ferdows Regional Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محسن کاهانی , In Home Network Management , 3rd Electrical & Computer Conference , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محسن کاهانی , Comparison of Software and Hardware Home Networking Technologies , National Computer Conference NCC2002 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. منصوره جلال یزدی , محسن کاهانی , مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار , دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. سخی محمد محمدی , محسن کاهانی , ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی , دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سخی محمد محمدی , محسن کاهانی , طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده , دومین کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. عنایت رجبی , محسن کاهانی , طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی بر Jini , نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مسعود ستوده فر , محسن کاهانی , کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر , نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. جعفر اسکندریان , محسن کاهانی , کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب , کنفرانس شهر الکترونیک کیش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. محمد اکبرپورسکه , محسن کاهانی , رضا منصفی , سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. علی رحیمی حسین آباد , محسن کاهانی , عبدالرضا سوادی , ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , علیرضا صالحان , سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها , اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. معصومه قهرمانی , سیدامین حسینی سنو , محسن کاهانی , یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. علی رحیمی حسین آباد , محسن کاهانی , عبدالرضا سوادی , ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. مهدی هاشمی شهرکی , محسن کاهانی , استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی , دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. معصومه قهرمانی , محسن کاهانی , مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی , اولین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. راضیه رضایی صالح , محسن کاهانی , ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. مهدی رزمی , علی ناظری , محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد , پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. آصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , محسن کامیار , حسین کامیار , خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. حسین کامیار , محسن کاهانی , محسن کامیار , آصف پورمعصومی حسن کیاده , روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. فتانه زرین کلام , محسن کاهانی , یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد , هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. علیرضا صالحان , امیدرضا باقری , محسن کاهانی , ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار , هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. محمدعلی پیرایش , محسن کاهانی , شهرزاد محسنیان هروی , شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی , International Conference on Nonlinear Modeling & Optimization , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. بهناز ترابی مقدم , محمد لگزیان , شمس الدین ناظمی , محسن کاهانی , به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس , ششمین کنفرانس داده کاوی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. امید میلانی فرد , محسن کاهانی , تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه , چهارمین همایش نرم افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. احسان طیرانی راد , محسن کاهانی , تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای , نخستین همایش ملی دفاع سایبری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی , پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو , سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. محسن کاهانی , علی آب سالان , علی قهرمانی , امید میلانی فرد , اعظم فیض نیا , مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد , هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. موسی شربتدار , محسن کاهانی , وحید جوادی , علی قهرمانی , حمید طالبیان , احسان طیرانی راد , الفت گنجی بیدمشک , مطالعه تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد , هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. بهشید بهکمال , تکتم دهقانی , سیدمحمد رضوی , محسن کاهانی , ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات , نهمین کنفرانس داده کاوی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. اعظم فیض نیا , امید میلانی فرد , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی , کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. شکوفه قالیبافان , محسن کاهانی , بهشید بهکمال , تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها , هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. اصف پورمعصومی حسن کیاده , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد , بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. مرضیه رئوف نژاد , محسن کاهانی , یعقوب مهارتی , مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران , همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی , سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد , اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. احسان عسکریان , بهشید بهکمال , محسن کاهانی , تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار , دهمین کنفرانس داده کاوی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹