1. هادی قائمی , محسن کاهانی , دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها , پردازش علائم و داده ها , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹۹-۱۱۱
  2. احسان جوان راد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , محسن کاهانی , مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها , بهبود مدیریت , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۸۷-۱۰۸
  3. اصف پورمعصومی حسن کیاده , محسن کاهانی , سیداحمد جکیان طوسی , احمد استیری , هادی قائمی , ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی , پردازش علائم و داده ها , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۰-۴۰
  4. فتانه زرین کلام , محسن کاهانی , نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد , محاسبات نرم , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶-۴۵
  5. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , سهیلا دهقان زاده , ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۴۰-۴۵
  6. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محبوبه دادخواه , فتانه زرین کلام , صمد پایدار , ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب , فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱-۱۹
  7. احمد توکلی , سعید مرتضوی , محسن کاهانی , زهرا حسینی , به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه , چشم انداز مدیریت بازرگانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۴۱-۵۵
  8. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , مهران سپهری , استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) , مدیریت فناوری اطلاعات , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۱۹-۳۴
  9. بهشید بهکمال , محسن کاهانی , محمدکاظم اکبری , ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه , علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۳۳-۴۳